LOGO-Main
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.)

Advanced Security Mangement Program

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

Security Management Foundation

งานเชื่อมโยงหัวใจ มส. สายใยยั่งยืน มส.1 - 15 รับเพื่อนใหม่ มส.16

Share
“เพื่อนใหม่ คือ ของขวัญ
แต่เพื่อนเก่า คือ อัญมณีที่นับวันยิ่งล้ำค่า”
งานเชื่อมโยงหัวใจ มส. สายใยยั่งยืน มส.1 - 15
รับเพื่อนใหม่ มส.16
ขอบคุณพี่ๆ มส.15 (ทีมเสื้อสีม่วง) นำโดยประธานรุ่นพี่หมี
เลขารุ่นพี่น้ำ และพี่ๆ มส.15 ทุกท่าน
เป็นเจ้าภาพจัดงานได้ยอดเยี่ยมมากครับ